Tervetuloa Mikko Ketokiven kotisivulle!

Toimin | liiketaloustieteen professorina IE Business School -kauppakorkeakoulussa Madridissa. Tutkimukseni käsittelee organisaatioiden rakenteita, hallintoa, johtamista ja päätöksentekoa, joita lähestyn vahvasti johtamisen käytäntöjen näkökulmasta. Enemmän akateemiset intressini liittyvät | tilastollisiin tutkimusmenetelmiin, tieteelliseen päättelyyn, argumentointiin ja tieteenfilosofiaan.